TKO SMO MI ?

OHS d.o.o. je mala privatna kompanija. Visoko i posebno znanje u kombinaciji sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom omogućavaju nam da vam ponudimo kvalitetnu i pouzdanu podršku. Osnovno područje našeg djelovanja su prodaja i servis hidrauličnih čekića za bagere, ali i drugih radnih priključaka za bagere, kao i lahke opreme za građevinske radove.

MISIJA

Isporučiti i ugraditi kvalitetne alate i mašine za građevinske radova. Kontinuirano pružati podršku i pravilno formulisanim sistemom održavanja osigurati profitabilan, pouzdan, efikasan i dugotrajan rad alata i mašina.

VIZIJA

Biti najpouzdaniji i najveći partner/podrška u nabavci i održavanju alata i mašina za izvođenje građevinskih radova. Kontinuirano uvoditi i primjenjivati sisteme održavanja i upravljanja uz povećanje broja uposlenih.

CILJ

Pružanjem kompletne i pouzdane usluge i podrške, našim saradnicima omogućiti postizanje visoke pouzdanosti i raspoloživosti alata i mašina za građevinske radove uz upravljanje troškovima, vođenje održavanja i servisne historije.

HISTORIJA I NASTANAK NAŠE KOMPANIJE

Tokom perioda 1996. – 2012. godina gosp. Nihad Mašić je ostvario uspješnu saradnju sa preko 400 kompanija i fizičkih lica. Tokom navedenog perioda povremeni angažmani osnivača naše kompanije kao fizičkog lica koje radi po ugovoru o djelu ili sličnim oblicima saradnje, a u obliku vanjskog saradnika, uspješno je obavljana dijagnostika kvarova i popravak i/ili upute za otklanjanje kvarova.

U periodu od 2002. do 2014. godine, gosp. Nihad je bio jedini ovlašteni serviser za hidraulične priključke Krupp, a kasnije i Atlas Copco u BiH. Svojim znanjem i sposobnostima u održavanju dao je značajan doprinos uspjehu ranije spomenutih proizvoda u BiH i regiji.

Početni Nihadovi radovi vezani su na dijagnostiku i otklanjanje problema na sistemima sa hidrauličnim prenosom energije, ponajviše hidrauličnim građevinskim mašinama kao što su bageri/rovokopači, a malo poslije i hidrauličnim priključcima (čekići, kliješta, grajferi, ...).

Pošten rad i trud, fer i korektan odnos, efikasne dijagnostike kvarova i njihovo otklanjanje (često bez ulaganja u dijelove i materijale)...tokom 16 godina samostalnog rada, Nihad je uspješno održavao saradnju sa velikim brojem fizičkih i pravnih lica.

Posljednjih godina njegovog samostalnog rada, sve izraženija je bila potreba za nabavkom rezervnih dijelova, priključaka i materijala za održavanje spominjanih sistema. U radove na dijagnostici i održavanju uključivao se Nihadov sin, Amar, danas diplomirani inžinjer mašinstva sa užom specijalnošću u polju održavanja.

Tim razvojem događaja, tokom 2012. godine napravljen je plan za pokretanje male privatne kompanije, a kojoj bi u skladu sa razvojem događaja osnovna djelatnost bila hidraulični čekići i priključci za bagere, ali i određenim drugim hidrauličnim sistemima (posebno kada je u pitanju dijagnostika i otklanjanje kvarova na istim).

Sa početkom 2013. godine izvršena je formalna registracija i ovu godinu bilježimo kao godinu kada sa radom počinje naša kompanija. 

Za ime kompanije odabrali smo "OHS" d.o.o. Kakanj. Ime kompanije izvedeno je iz opisa dugogodišnjih radnih aktivnosti osnivača naše kompanije, tj. Održavanje Hidrauličnih Sistema.

Kompanija je u cjelosti u privatnom vlasništvu, a osnivač i vlasnik kompanije je gosp. Nihad Mašić, po zanimanju mašinski inžinjer.